مطلب
دسته
پیوندهای روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1888
تعداد نوشته ها : 2
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

بسمه تعالي

(لطفا براي مطالعه اين چند خط 10دقيقه وقت بگذاريد.)

شيطان ازجنس جن است واز آتش خلق شده است وقبل از اين كه از بهشت رانده شود خدا را بسيار عبادت مي كرد وبه همين دليل عزازيل نام گرفت.                                                                            حضرت علي(ع)فرمودند:شيطان هفتاد هزارسال خداوند را عبارت كرد وفقط يك نمازدو ركعتي او چهل هزار سال طول كشيد. وقتي خدا انسان را از خاك آفريد ودر آن روح دميد به تمام ملائكه دستور داد كه به آدم سجده كنند وهمه سجده كردند به غير از ابليس.                                                                  شيطان به خدا گفت: من هفتاد هزار سال تو را عبادت كرده ام وخودت فرموده اي هركسي مرا عبادت كند عبادتش را بي نتيجه نمي گذارم وعوضش را به او ميدهم.                                                               خداوند فرمود:هرچه در دنيا بخواهي به تو عطا مي كنم.                                                        شيطان گفت:                                                                                                            اول اينكه:اجازه دهي تا قيامت زنده بمانم.                                                                                      خداوند فرمود:تا آن روز تورا مهلت ميدهم.                                                                           دوم اينكه:در مقابل هر يك از اولاد آدم دو فرزند به من عطا كني،كه براي هر يك از اولاد آدم دوفرزند را مسلط كنم تا آنها را به گمراهي بكشانند.خداوند بازهم قبول كرد.                                                               سوم اينكه:از تو مي خواهم مرا در بدن اولاد آدم همچون خون جريان دهي كه از هرجاي بدن بتوانم او را به معصيت بكشانم.                                                                                                         چهارم اينكه:مي خواهم اولاد آدم ما را نبينند ولي ما آنها را بينيم.                                                      پنجم اينكه:مي خواهم به من قدرتي دهي كه به هر شكلي كه مي خواهم در آيم وهر كجا ميخواهم بروم.                                                                                      ششم اينكه:مي خواهم تا دم مرگ پيش اولاد آدم باشم.(يعني حتي وقتي حضرت ملك الموت براي قبض روح به سراغ انسان مي آيد شيطان هم حاضر باشد وانسان را وسوسه نمايد.)                                           امام محمدباقر(ع)فرمودند:هنگامي كه انسان در حال جان دادن است خيلي تشنه مي شود ودر آن هنگام شيطان با يك ليوان آب مي آيد ومي گويد اگر بر من سجده كني وكافر شوي اين آب را به تو مي دهم.وقتي نااميد مي شود،آب را مي ريزد ومي گويد من از تو بيزارم و مي رود.                                                    هفتم اينكه:از تو مي خواهم كه مرا بر سينه اولاد آدم مسلط گرداني تا او را وسوسه كنم.                        خداوند در پايان مي فرمايد:تمام خواسته هايت را بر آورده ميكنم ولي هركس پيرو تو باشد او را با تو به جهنم مي فرستم.                                                                                                              بعد شيطان مي گويد:اي خدا به عزت وجلالت قسم كه همه انسانها راگمراه ميكنم مگر عده معدودي كه بنده خاص تو هستند. سپس گفت:حالا كه مرا بيرون ميكني جايي براي زندگي كردنم مشخص كن.                   خداوند فرمود:تو را در حمامها وهرجايي كه محل رفت وآمد مردم است قرار ميدهم. شيطان گفت:غذاي من چه باشد؟                                                                                                                                      خداوند فرمود:سرسفره اي كه نام من (بسم ا... الرحمن الرحيم)برده نشود بنشين وبا آنها كه همچون حيوان گرسنه هستند غذا بخور.                                                                                                            حضرت امام محمد باقر(ع)دراين باره مي فرمايند:اگر اول غذا يادتان رفت (بسم ا...) بگوييد آخر غذا بگوييد تا شيطان هر چه خورده برگرداند.بعد شيطان گفت:من احتياج به آب دارم.                                          خداوند فرمود:آب تو شراب وهر چيز مست كننده باشد.بعد گفت:براي من كتابي قرار بده.خداوند فرمود:كتاب تو وشم(خالكوبي ها وكتابهاي سحر وجادو)اولين كسي كه سحر وجادو را به انسان آموخت شيطان بود. بعد شيطان گفت:براي من حديثي قرار بده.خداوند فرمود:حديث تو دروغ است.بعد گفت:براي من دام ووسيله شكار قرار بده.خداوند فرمود:زنان را وسيله صيد وبه دام انداختن مردم قرار دادم...                      روزي حضرت محمد(ص)شيطان را در مسجدالحرام ديد پيش او رفت وبه او گفت:اي ملعون چرا ناراحتي؟ شيطان گفت:چون كه اين همه تلاش ميكنم كه مردم را گمراه كنم ولي شما در قيامت از آنها شفاعت ميكني وتمام زحمات مرا به هدر ميدهيد به همين خاطر باشما دشمنم.حضرت فرمودند: از امتم چرا ناراحتي؟   شيطان گفت:امت شما خصوصياتي دارند كه امتهاي ديگر ندارند. 

اول اينكه:وقتي به هم مي رسند(سلام)مي كنند كه سلام اسم خداوند است ومن از اين اسم ميترسم.            دوم اينكه:وقتي همديگر را مي بينند با يكديگر (دست)ميدهند وتا دستهايشان از هم در نيامده گناهانشان بخشيده ميشود.                                                                                                                 سوم اينكه:وقتي ميخواهند غذا بخورند (بسم ا...) مي گويند ومن ديگر نمي توانم غذا بخورم وگرسنه ميمانم. چهارم اينكه:بعد از غذا خوردن (الحمدا...)مي گويند.                                                              پنجم اينكه:وقتي اسم شما مي آيد بلند (صلوات)ختم مي كنند وآنقدرثواب آن زياد است كه من فرار مي كنم.  ششم اينكه:وقتي مي خواهند كاري انجام دهند(انشا ا...)مي گويند ومن ديگر نمي توانم در آن كار دخالت كنم. هفتم اينكه:صدقه ميدهند ووقتي كه صدقه ميدهند هم گناهانشان آمرزيده ميشودوهم هفتاد نوع بلا را از خود دور ميكنند.                                                                                                           حضرت نبي اكرم(ص)فرمودند:وقتي انسان دستش را در جيبش مي كند تا صدقه بدهد هفتاد شيطان دست او را مي گيرند تا او را منصرف كنند.                                                                                 هشتم اينكه:آنان كه قرآن مي خوانند ودر خانه اي كه (قرآن)خوانده شود ديگر جايي براي من نميماند چون در آن خانه ملائكه رفت وآمد مي كنند.                                                                                  نهم اينكه :مرا زياد لعنت مي كنند وبا هر بار لعنت يك زخم بر بدنم مي افتد وتا زماني كه آن شخص را به گمراهي نكشانم آن زخمها خوب نميشوند.                                                                           دهم اينكه:هنگامي كه گناه مي كنند سريع (توبه) مي كنند وزحمات مرا به هدر مي دهند.                   يازدهم اينكه:عطسه كه مي كنند (الحمد ا...) مي گويند.حضرت فرمودند:عطسه از طرف خداوند وخميازه از طرف شيطان است ووقتي عطسه مي كنيد بايد(الحمد ا...)بگوييد.                                                 وقتي انسان نماز مي خواند شيطان از او دور مي شود،به خصوص اگر سجده طولاني باشد شيطان از روي ناراحتي فرياد مي كشد.                                                                                           حضرت امام صادق(ع) فرمودند:هر كس نماز نخواند از شيطان پست تر است. چون شيطان يك خطا كرد وآن هم اين بود كه بر آدم سجده نكرد ولي انسان اگر نماز نخواند براي خدا سجده نمي كند.                        حضرت محمد(ص)فرمودند:مجوز ورود از پل صراط (نماز) است وهمچنين فرمودند اگر نماز مومن قبول شود بقيه اعمال او نيز مورد قبول درگاه الهي مي باشد.                                                                 در نمازها (نماز صبح)خيلي سفارش شده است ودليل آن اين است كه در هنگام شب فرشتگان شب ، پيش انسان هستند واعمال شب را مي نويسند وهنگامي كه اذان صبح را مي دهند فرشتگان شب مي روند وجاي خود را به فرشتگان روز مي دهند ، پس اگر نماز صبح را بخوانيم در دو پرونده ثبت مي شود وآخرين عمل كه همين نماز صبح است را فرشتگان مي نويسند واولين نمازي كه در پرونده صبح ثبت مي شود همان نماز صبح است.                                                                                                             همچنين از حضرت امام صادق(ع) منقول است : كه از صفات مومن اين است كه (بسم ا...الرحمن الرحيم) را در نماز بگويد وهر كس بعد از تكبير نماز قبل از شروع سوره حمد اعوذ باا...من الشيطان رجيم بگويد به اندازه هر مويي كه در بدن اوست هزار حسنه براي او مي نويسند .                                                 حضرت محمد(ص)فرمودند:هركس بعد از نماز تسبيحات حضرت زهرا(س) بگويد به خصوص اگر با انگشتانش بشمارد همان دستهايش او را در روز قيامت شفاعت مي كند.

                                                                    براي سلامتي و فرج آقا امام زمان(عج)صلوات                                                                          

                                                               كانون فرهنگي حضرت محمد رسول الله(ص) كفران

                                               

دسته ها : شطان
پنج شنبه سیم 8 1392